ConnectX  
Standaard software op maat 
Service bij implementatie
In onze organisatie werken professionele consultants met jarenlange ICT ervaring. Nadat we samen met u de optimale samenstelling van uw pakket hebben vastgesteld, kunnen we de implementatie uitvoeren.
Hierna zal door ConnectX ondersteuning worden verleend, ter verkrijgen van de noodzakelijke kennis aan uw personeel. Dit kan eventueel op uw verzoek plaats vinden op uw bedrijf.

Onderhoudscontract
Het is mogelijk om voor onze software een onderhoudscontract aan te gaan. In deze overeenkomst, welke de klant op jaarbasis aangaat, staan de rechten en plichten voor de klant en leverancier gedetailleerd omschreven. Ondermeer is in dit contract vastgelegd dat een klant recht heeft op updates en nieuwe releases van de software en dat de organisatie ConnectX eerstelijns ondersteuning verzorgt (o.a. helpdesk, remote ondersteuning, on-site support).

Helpdesk
De helpdesk is de eerstelijns ondersteuning aan onze klanten. Deze vorm van ondersteuning behoort standaard tot onze service.

Online support
Via de support website kunnen onze klanten als extra service zelf bestanden downloaden en/of extra informatie opzoeken.Dit kunnen bijvoorbeeld nieuwsberichten, handleidingen, trainingsmateriaal, software updates en release notes zijn. Klanten ontvangen een persoonlijke login om dit te realiseren.

Remote support
Via een internetverbinding kunnen onze consultants toegang tot de centrale verwerkingseenheid (server) van de klant maken. Op deze manier kan vanaf ons kantoor een diagnose voor een probleem worden gesteld, waarna het betreffende probleem in veel gevallen zelfs direct kan worden opgelost.

On site support
In geval van problemen die niet telefonisch of via een inbelverbinding kunnen worden opgelost, wordt over het algemeen een afspraak gemaakt. Eén van onze consultants zal vervolgens bij de klant op locatie het probleem verhelpen.

Copyright ConnectX, March 2011, webmaster@connectx.nl